יעקב קבב נגישות סניפים

אחראי נגישות שלומי 052-3783309

יש רציף נגיש

אין חניית נכים

יש ריהוט נגיש

אין שירותי נכים

יש דלת כניסה נגישה

אין לולאת השראה

אחראי נגישות אור 054-4757313

יש רציף נגיש

אין חניית נכים

יש ריהוט נגיש

אין שירותי נכים

יש דלת כניסה נגישה

אין לולאת השראה

אחראי נגישות שלומי 052-3783309

יש רציף נגיש

אין חניית נכים

יש ריהוט נגיש

אין שירותי נכים

יש דלת כניסה נגישה

אין לולאת השראה

חזור